Woonlandbeginsel

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Buiten EU

De ‘Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid’ is op 1 juli 2012 ingegaan. Woont een nabestaande of kind buiten de EU, EER of Zwitserland, dan zijn er gevolgen voor de kinderbijslag en de nabestaandenuitkering Anw. De hoogte van de kinderbijslag of Nabestaandenuitkering Anw wordt aangepast aan de kosten van het levensonderhoud van het land waar het kind of de nabestaande woont.


Overgangsregeling

Het woonlandbeginsel geldt direct voor klanten die op of na 1 juli 2012 een nabestaandenuitkering Anw of kinderbijslag krijgen. Is uw kinderbijslag of nabestaandenuitkering Anw voor 1 juli 2012 ingegaan? Dan is er een overgangsregeling tot 1 januari 2013.


Aantekening

Vakliteratuur

  • Mr. P.E. Minderhout, Houdt het woonlandbeginsel in de sociale zekerheid bij de rechter stand?, TRA, aflevering 8/9, augustus/september 2012.[1]


Jurisprudentie

  • Rechtbank Amsterdam, 10 januari 2014, nrs. 13/4013; 13/4014; 13/4075; 13/5181; 13/5172; 13/5184; 13/5185; 13/4733; 13/3901; 13/5999[2]


Voetnoten