Wet op de zorgtoeslag

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wet van 16 juni 2005, houdende regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag)[1]


Voetnoten