Verzekerdenadministratie

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Verzekerdenadministratie Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De SVB is verantwoordelijk voor het gegevensbestand inzake de verzekerden en uitkeringsgerechtigden voor de volksverzekeringen.[1] Hierin worden onder meer opgenomen de niet-verzekerde tijdvakken en de perioden van schuldige nalatigheid. Aan de hand van gegevens uit deze administratie wordt later het recht op een AOW-uitkering beoordeeld en zo nodig gekort door de SVB.


Zie ook


Voetnoten