Verdragsgerechtigde

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Recht op zorg

De postactieve heeft recht op zorg in zijn woonland op grond van artikel 28 bis V1408/71. Hij dient zich met een Verklaring E121 te melden bij een verzekeraar in zijn woonland. Op basis hiervan zal de verzekeraar zorg verstrekken zoals in het woonland gebruikelijk is (woonlandpakket).

Plicht tot betaling van premie/bijdrage

In samenhang met het zorgrecht regelt artikel 33, eerste lid, V1408/71 de premie- of bijdrageplicht in het bronland/uitkeringsland. De premies/bijdragen mogen ook worden ingehouden op de uitkering. De woonstaat mag geen premies/bijdragen heffen (artikel 33, tweede lid, V1408/71).

Nederland

In Nederland is de bijdrageplicht en inhouding op uitkeringen nader uitgewerkt in artikel 69, tweede lid, Zorgverzekeringswet.


JurisprudentieVoetnoten