Torres

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoge Raad, 11 juli 2003, nr. 36.869[1]

Postactief?

Hoge Raad:

"Zijn dienstbetrekking met een Spaanse overheidsdienst is immers blijven bestaan, evenals alle rechten jegens Spanje op het gebied van de sociale zekerheid, welke belanghebbende aan die status kan ontlenen. Dit brengt mee dat ingevolge het bepaalde in artikel 13, lid 1 en lid 2, letter d, van de Verordening op belanghebbende in het onderhavige jaar niet de Nederlandse socialezekerheidswetgeving van toepassing was.
Aan een en ander doet niet af dat, naar het Hof heeft geoordeeld, aan de feitelijke werkzaamheden van belanghebbende een definitief einde was gekomen. De in genoemde bepaling gebezigde term 'werkzaam bij' dient, naar redelijkerwijs niet voor twijfel vatbaar is, ertoe dat kan worden uitgemaakt met welke lidstaat het ambtenaarschap is verbonden en stelt geen eisen aan de wijze waarop een ambtenaar feitelijk zijn functie invult."

Aantekeningen

Voetnoten