Studiefinanciering

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Studiefinanciering valt niet onder de materiële werkingssfeer van de socialezekerheidsverordening (zie: Artikel 3 V883/2004).


Ureneis EU-studenten verhoogd
"Kom je uit een EU/EER-land en krijg je studiefinanciering omdat jij (of je partner, of een van je ouders) in Nederland werkt? Per 1 januari 2014 verandert deze regeling. Vanaf dan moet je minimaal 56 uur per maand werken om studiefinanciering te krijgen. Nu is dat nog 32 uur per maand."[1]


Jurisprudentie


Zie ook

  • Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het creëren van de mogelijkheid tot maximering van het gebruik van meeneembare studiefinanciering[2][3]


Voetnoten