Rariteitenbesluit

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet[1][2]


(Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd)


Fictieve dienstbetrekkingen voor de werknemersverzekeringen


Voetnoten