Polisadministratie

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

UWV

Het UWV draagt zorg voor de inrichting en werking van een polisadministratie.[1] Deze polisadministratie is een gegevensbestand van alle arbeids- en uitkeringsverhoudingen, zoals AOW-, Anw- en pensioenuitkeringen. De verwerking van gegevens vindt plaats aan de hand van het burgerservicenummer (BSN).

Opname van gegevens gebeurt voornamelijk via de elektronische loonaangiften van inhoudingsplichtigen. UWV verwerkt de van de Belastingdienst ontvangen gegevens in de polisadministratie en maakt deze beschikbaar voor de afnemers ervan, zoals SVB, CVZ en pensioenfondsen.

Periodiek wordt de werknemer door het UWV over zijn verzekeringsstatus geïnformeerd (loon en arbeidsverleden).[2] Onjuistheden of onvolledigheden worden door de werknemer direct teruggemeld middels een 'correctieverzoek'. Het UWV moet op dit correctieverzoek reageren middels een beschikking.[3]

Zie ook

De polisadministratie van UWV moet worden onderscheiden van de verzekerdenadministratie van de SVB.


Voetnoten