Artikel 97 V987/2009

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Artikel 97 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt in werking op 1 mei 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Aantekeningen

Voetnoten