You are here: Home nieuws Europese Commissie verzoekt België om bepaalde inkomsten uit buitenlandse aandelen niet langer ongelijk te behandelen

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie verzoekt België om bepaalde inkomsten uit buitenlandse aandelen niet langer ongelijk te behandelen

De Commissie heeft België formeel verzocht om wijziging van de discriminatoir geachte wettelijke bepalingen inzake de belastingheffing op dividenden. In België geldt voor dividenden van beursgenoteerde aandelen een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Zijn de betrokken aandelen evenwel aan een buitenlandse beurs genoteerd, dan kunnen enkel de dividenden van na 1 januari 1994 uitgegeven aandelen voor het verlaagde tarief in aanmerking komen. Deze beperking geldt niet voor dividenden van in België beursgenoteerde aandelen.Verder is de eerste schijf van dividenden of interesten uitgekeerd door in België erkende coöperatieve vennootschappen of vennootschappen met een sociaal oogmerk vrijgesteld van de belasting op inkomsten van roerende kapitalen. Daarentegen bestaat er geen vrijstelling voor de eerste schijf van door een vergelijkbare buitenlandse vennootschap (coöperatief of met een sociaal oogmerk) uitgekeerde dividenden of interesten.Als gevolg van deze ongelijke behandeling worden in België gevestigde investeerders die hun kapitaal in andere lidstaten willen investeren, zwaarder belast. Dit is in strijd met het in de Verdragen verankerde vrije verkeer van kapitaal.

 De Commissie doet haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een inbreukprocedure). Indien de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij beslissen het Koninkrijk België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen.

 

Bron: MEMO/12/794
 

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 3 gasten online