You are here: Home nieuws Europese Commissie vraagt België om aanpassing regels notionele interestaftrek

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie vraagt België om aanpassing regels notionele interestaftrek

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht zijn wetgeving aangaande de notionele interestaftrek aan te passen. De huidige Belgische voorschriften voorzien in een notionele interestaftrek voor Belgische onroerende goederen en vaste inrichtingen, terwijl er geen aftrek wordt verleend aan onroerende goederen en vaste inrichtingen in het buitenland.

 

De Commissie is van mening dat dit in strijd is met de EU-bepalingen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De vrijheid van vestiging (artikelen 49 en 54 VWEU) verbiedt de uitsluiting van buitenlandse vaste inrichtingen en het vrije verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU) verbiedt de uitsluiting van buitenlandse onroerende goederen. Er zij op gewezen dat de Commissie de notionele interestaftrek op zich niet betwist, het gaat enkel om zijn discriminerende toepassing. De notionele interest betreft fictieve rente op eigen vermogen. België staat toe dergelijke interest af te trekken om rekening te houden met het risico van investeringen met eigen vermogen in een economische activiteit.

Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap van een inbreukprocedure. Als de voorschriften niet binnen twee maanden worden aangepast, kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 4 gasten online