You are here: Home nieuws 'Europa' vraagt Nederland om discriminerende regels fiscale eenheid te wijzigen

NeBelEx

.

Meest gelezen

'Europa' vraagt Nederland om discriminerende regels fiscale eenheid te wijzigen

De Europese Commissie heeft Nederland officieel verzocht om zijn regime voor de fiscale eenheid (dat betrekking heeft op de berekening van de vennootschapsbelasting van een groep ondernemingen op geconsolideerde basis) te wijzigen. Volgens de huidige Nederlandse belastingwetgeving kunnen twee Nederlandse zusterbedrijven van eenzelfde buitenlandse moeder­maatschappij samen geen fiscale eenheid vormen. In de praktijk betekent dit dat bedrijven waarvan de moedermaatschappij zich in een andere lidstaat bevindt, geen gebruik kunnen maken van het regime van de fiscale eenheid, wat in strijd is met de EU-regels. Onder het regime van de fiscale eenheid kunnen bedrijven één belastingaangifte indienen voor een groep van ondernemingen, wat de naleving van de fiscale voorschriften vergemakkelijkt en de mogelijkheid biedt om winsten en verliezen te verrekenen.

 

De Commissie is van mening dat de huidige Nederlandse wetgeving betreffende de fiscale eenheid in strijd is met de vrijheid van vestiging van de artikelen 49 en 54 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 31 en 34 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Zij deed haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als de Commissie binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan zij Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Achtergrond

Volgens de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting kan een groep van ondernemingen als een fiscale eenheid worden belast. Dit betekent dat winsten en verliezen binnen de groep kunnen worden verrekend en onderlinge transacties buiten de heffing blijven. Artikel 15, derde lid, onderdeel c, van de Nederlandse Wet op de vennootschapsbelasting schrijft voor dat alle leden van de fiscale eenheid in Nederland gevestigd moeten zijn. Daardoor kunnen twee Nederlandse zusterbedrijven van eenzelfde groep, die in handen zijn van een buitenlandse moedermaatschappij, geen fiscale eenheid vormen, wat in strijd is met de EU-wetgeving.

De Commissie ziet geen rechtvaardigingsgrond voor deze beperking.

Het EU-Hof heeft zich al duidelijk uitgesproken over dergelijke discriminerende belastingregimes. In Papillon (zaak C-418/07) heeft het Hof geoordeeld dat een Franse moedermaatschappij en een Franse kleindochteronderneming een fiscale eenheid moeten kunnen vormen, ook al is de tussenliggende dochteronderneming in een andere lidstaat gevestigd.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 5 gasten online