You are here: Home nieuws Geen Nederlandse premieheffing (PVV) over Belgisch overlevingspensioen

NeBelEx

.

Meest gelezen

Geen Nederlandse premieheffing (PVV) over Belgisch overlevingspensioen

Een in Nederland wonende weduwe ontvangt zowel een Nederlandse als een Belgische socialezekerheidsuitkering wegens het overlijden van haar man (grensarbeider). Van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt zij een ANW-uitkering en van de Belgische Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een overlevingspensioen. In België wordt van haar overlevingspensioen een 'solidariteitsbijdrage' ingehouden. Deze wettelijk verplichte bijdrage bedroeg in 2003 nihil en in 2004 € 35. Vervolgens vroeg zij zich af of ze dan ook nog eens in Nederland premies volksverzekeringen (PVV) moest betalen.

De Hoge Raad oordeelt dat zij géén PVV meer in Nederland hoeft te betalen. Het feit dat haar Belgisch overlevingpensioen in België is onderworpen aan een wettelijk verplichte premieheffing maakt dat dat inkomensbestanddeel niet nogmaals in Nederland aan premieheffing is onderworpen. Zo staat het in de wet, dus het zij zo.... De in België betaalde € 35 bespaart de weduwe in Nederland € 6.179.

 

Voor de volledige uitspraak van de Hoge Raad klik hier.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 21 gasten online