You are here: Home nieuws Europese Commissie verzoekt België formeel om wijziging van bepalingen betreffende belasting van meerwaarden

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie verzoekt België formeel om wijziging van bepalingen betreffende belasting van meerwaarden

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de nationale bepalingen betreffende de belasting van meerwaarden te wijzigen omdat zij discriminerend zijn voor vaste activa buiten België en zo een inbreuk vormen op de fundamentele internemarktregels van de EU (vrijheid van vestiging, vrij verrichten van diensten en vrij verkeer van kapitaal). De Commissie deed haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als zij binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan de Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

 

Volgens de Belgische personenbelasting worden meerwaarden op vaste activa zoals gebouwen, uitrusting of machines niet onmiddellijk belast als zij opnieuw worden belegd in activa die worden gebruikt in België. Deze regel geldt evenwel niet als de meerwaarden opnieuw worden belegd in activa die worden gebruikt buiten België: dan worden zij onmiddellijk belast. Bedrijven kunnen daardoor geen profijt trekken van het belastinguitstel voor meerwaarden als zij beleggen in activa in andere EU-lidstaten of EER-landen.

De Commissie is van mening dat dit onverenigbaar is met de EU-regels betreffende de vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en het vrije verkeer van kapitaal (de artikelen 49, 56 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 31, 36 en 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte).

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 1 gast online