You are here: Home nieuws Europese Commissie daagt België voor Hof wegens discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie daagt België voor Hof wegens discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen

De Europese Commissie heeft besloten om België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen wegens de discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen. Deze discriminatie vormt een inbreuk op de internemarktregels van de EU betreffende het vrije verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging. Belgische beleggingsfondsen betalen immers geen belasting op hun Belgische rente- en dividendinkomsten terwijl hun buitenlandse tegenhangers wel worden belast.

 

Volgens de Belgische wetgeving betalen binnenlandse beleggingsfondsen in de praktijk geen belasting op hun Belgische rente- en dividendinkomsten, omdat zij teruggaaf krijgen van Belgische bronbelasting die zij over die inkomsten hebben betaald. Buitenlandse beleggingsfondsen daarentegen zijn onderworpen aan een bronbelasting van 15 % of 25 % op hun Belgische rente- en dividendinkomsten en hebben niet de mogelijkheid om teruggaaf te vragen.

In de praktijk komt dit erop neer dat buitenlandse beleggingsfondsen een belasting betalen op inkomsten uit Belgische bron die Belgische fondsen niet betalen.

De Commissie is van mening dat de Belgische bepalingen een beperking vormen van het vrije verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging die in strijd is met de artikelen 49, 54 en 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de overeenkomstige artikelen 31, 34 en 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

De Commissie heeft België op 3 juni 2010 een met redenen omkleed advies toegezonden (IP/10/663) waarin zij vroeg om een eind te maken aan deze discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 3 gasten online