You are here: Home nieuws Europese Commissie vraagt België om wijziging van twee discriminerende bepalingen in successie­wetgeving

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie vraagt België om wijziging van twee discriminerende bepalingen in successie­wetgeving

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de nationale successiewetgeving op twee punten te wijzigen wegens discriminatie van buitenlandse erfgenamen of begiftigden van schenkingen en van buitenlandse lichamen. De Commissie is van mening dat beide bepalingen in strijd zijn met de EU-regels betreffende het vrije verkeer van kapitaal. Zij deed haar verzoeken in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als zij binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan de Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

 

Volgens de Belgische wetgeving betreffende successie- en schenkingsrechten moeten buitenlanders die een nalatenschap of een schenking ontvangen van roerende goederen die zich in België bevinden, een zekerheid stellen. Als zij dat niet doen, kan de Belgische overheid de tegoeden van de nalatenschap of de schenking volledig blokkeren.

Daarnaast voorziet het in Wallonië toepasselijke erfrecht in een vrijstelling of vermindering van de successie- of schenkingsrechten voor bepaalde Belgische lichamen zoals publieke instellingen en non-profitorganisaties, terwijl hun buitenlandse tegenhangers naar het normale tarief worden belast.

De Commissie is van mening dat beide bepalingen discriminerend zijn en een ongerechtvaardigde beperking vormen van het vrije verkeer van kapitaal zoals gewaarborgd bij artikel 63 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 40 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Zij kunnen burgers er immers van weerhouden naar een andere EU-lidstaat te verhuizen en een nalatenschap of schenking te vermaken aan een soortgelijk lichaam in een andere EU-lidstaat. De Commissie ziet geen rechtvaardigingsgrond voor deze discriminatie.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 4 gasten online