You are here: Home nieuws Europese Commissie vraagt België een eind te maken aan de discriminerende belasting van rente uitgekeerd door buitenlandse banken aan particulieren

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie vraagt België een eind te maken aan de discriminerende belasting van rente uitgekeerd door buitenlandse banken aan particulieren

De Europese Commissie heeft België op 25 juni 2009 officieel verzocht om de wetgeving op grond waarvan rente verschillend wordt belast naar gelang van de plaats van vestiging van de bank die deze uitkeert, te wijzigen. De Belgische wetgeving voorziet in een belastingvrijstelling tot 1 660 euro voor rente uitgekeerd door Belgische banken aan particulieren, terwijl rente uitgekeerd door buitenlandse banken niet voor die vrijstelling in aanmerking komt. Het verzoek werd gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies", de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Als België de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, kan deze de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen.

België verleent een vrijstelling van de inkomstenbelasting maar uitsluitend voor rente uitgekeerd door in België gevestigde banken. Daardoor worden inwoners van België ervan weerhouden om bij niet in België gevestigde banken een spaarrekening te openen of aan te houden. De vrijstelling is voor hen een aanmoediging om een spaarrekening in België te openen of aan te houden dan wel om hun spaartegoeden terug naar België te brengen. De vrijstelling is ook een stimulans voor spaarders die al een of meer spaarrekeningen bij Belgische banken hebben om hun bank trouw te blijven en hun rekeningen niet over te brengen naar een bank die niet in België is gevestigd.

Het verschil in behandeling tussen rente uitgekeerd door Belgische banken en rente uitgekeerd door buitenlandse banken vormt een belemmering voor het vrije verkeer van kapitaal in de zin van artikel 56 EG en voor het vrij verrichten van diensten in de zin van artikel 49 EG.

De Commissie is van mening dat het verschil in behandeling een willekeurige discriminatie vormt waarvoor geen rechtvaardigingsgrond bestaat.

Het referentienummer van de Commissie voor deze zaak is 2006/4726.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 3 gasten online