You are here: Home nieuws Europese Commissie verzoekt België formeel om hogere belasting op dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen ongedaan te maken

NeBelEx

.

Meest gelezen

Europese Commissie verzoekt België formeel om hogere belasting op dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen ongedaan te maken

De Europese Commissie heeft België op 28 januari 2010 formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving die ertoe leiden dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen zwaarder worden belast dan soortgelijke uitkeringen aan binnenlandse beleggings­fondsen, te wijzigen. Zij deed dit in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België binnen twee maanden geen gevolg geeft aan dit met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Onder bepaalde voorwaarden zijn dividenden van Belgische vennootschappen die aan Belgische beleggingsfondsen worden uitgekeerd, vrijgesteld van roerende voorheffing, terwijl dividenden die aan buitenlandse beleggingsfondsen worden uitgekeerd, naar een tarief van 25 % of 15 % worden belast.

Een Belgisch beleggingsfonds dat aan bepaalde wettelijke eisen voldoet op het gebied van beleggingen en beleggers, komt in aanmerking voor een vrijstelling van roerende voorheffing op de opbrengsten van gelden die het in België op een depositorekening heeft geplaatst, terwijl buitenlandse beleggingsfondsen over diezelfde opbrengsten naar een tarief van 15 % worden belast.

De Commissie is van mening dat deze regeling discriminerend is en een beperking vormt van de in het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde vrijheden, omdat zij ertoe leidt dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggings­fondsen zwaarder worden belast dan soortgelijke uitkeringen aan binnenlandse beleggingsfondsen.

Het referentienummer van de Commissie voor deze zaak is 2007/4791.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 2 gasten online