You are here: Home nieuws Onbelast loon uit Nederland? (vervolg)

NeBelEx

.

Meest gelezen

Onbelast loon uit Nederland? (vervolg)

Even recapituleren (van ons artikel "Onbelast loon uit Nederland?" d.d. 1 september 2009). In de Nederlandse belastingwetten staat een bepaling dat een werknemer vanuit fiscaal perspectief géén werknemer is als zijn loon "feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege ... een andere mogendheid wordt geheven". Als aan deze voorwaarde is voldaan kan Nederland geen belasting heffen.

Op 27 januari jl. heeft Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak waar dit één van de geschilpunten was. "De rechtbank is met belanghebbende van oordeel dat de Belgische opcentiemen zijn aan te merken als een belasting naar het inkomen. ... Maar naar het oordeel van de rechtbank wordt deze belasting niet door of vanwege een andere mogendheid geheven". De rechtbank acht de werknemer dan ook vanuit fiscaal perspectief wel een werknemer. De belastingaanslagen blijven in stand.

De procedure zal (waarschijnlijk) worden voortgezet in hoger beroep. Op het oordeel van de rechtbank dat het loon niet feitelijk is onderworpen aan een 'landelijke' belasting valt wel het een en ander af te dingen. Wordt vervolgd ...

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 2 gasten online