You are here: Home nieuws Overgangsregime Vo. 883/2004 niet van toepassing voor de Nederbelgische DGA!

NeBelEx

.

Meest gelezen

Overgangsregime Vo. 883/2004 niet van toepassing voor de Nederbelgische DGA!

Als u beroepmatig actief bent in meerdere (Europese) landen regelt de Europese socialezekerheidsverordening in welk land u sociaal verzekerd bent. In principe is dit één land: ofwel uw woonland, ofwel uw werkland.

Op 1 mei 2010 trad socialezekerheidsverordening (883/2004) in werking. Voor de meesten verandert er niets. Zij blijven sociaal verzekerd in het land waar zij al verzekerd waren.

Voor enkelen verandert er wel iets. Zij worden sociaal verzekerd in een ander land dan waar zij tot dan verzekerd waren. Voor deze groep, waarvan het land van verzekering verandert, is een ruime overgangsregeling getroffen. Zolang hun situatie niet verandert blijven zij tot 1 mei 2020 verzekerd in het ‘oude’ land. Als zij onverhoopt toch liever verzekerd zouden willen zijn in het ‘nieuwe’ land, kan dat op eigen verzoek.

Tot zover is alles duidelijk en loopt het goed. Maar, ….

Sommigen vallen niet onder de overgangsregeling. Voor deze groep is per 1 mei 2010 direct het ‘nieuwe’ land het verzekeringsland. Wie vallen hieronder? Dit zijn de huidige ‘dubbelverzekerden’; diegenen die zelfstandige zijn in België en werknemer in Nederland. Denk hierbij aan de in België wonende zaakvoerder (directeur) van zijn eigen vennootschap (BVBA of BV). Zij zijn met ingang van 1 mei 2010 niet langer sociaal verzekerd in België en Nederland, maar alleen nog maar in Nederland. (Voor meer info klik hier)

Aanstaande problemen

De betrokken autoriteiten interpreteren de regels anders. De Belgische RSVZ vindt (waarschijnlijk) dat betrokkene alleen verzekerd is in België. En ook de Nederlandse SVB vindt (naar verluid) dat betrokkene niet verzekerd is in Nederland. Als uiteindelijk jaren later blijkt dat de instanties de regelgeving verkeerd hebben geïnterpreteerd, moet alles, zo goed en kwaad als dat nog kan, worden rechtgezet.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 3 gasten online