You are here: Home nieuws Is de Nederlandse AOW-uitkering in België belast?

NeBelEx

.

Meest gelezen

Is de Nederlandse AOW-uitkering in België belast?

Al jaren wordt in België geprocedeerd of de uitkering nu wel of niet is belast met Personenbelasting. Bovendien zal het waarschijnlijk tot 2011 duren voordat definitief duidelijkheid zal bestaan.

In essentie draait het geschil over het wel of niet van toepassing zijn van één zin in de Belgische Personenbelasting. Heeft de AOW-uitkering te gelden als:

"pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelaten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid"

 

Of nog scherper: heeft AOW betrekking op een beroepswerkzaamheid? Het antwoord hierop is persoonsgebonden. Immers, AOW-rechten worden opgebouwd op twee manieren. Ten eerste door inwoner van Nederland te zijn (en niet uitsluitend buiten Nederland beroepsactief te zijn. En ten tweede door niet-inwoner van Nederland te zijn en (mede) in Nederland beroepsactief te zijn.

 

Voor Nederbelgen die alleen AOW-rechten hebben opgebouwd wegens NL-inwonerschap lijkt de zaak duidelijk. Een samenhang met beroepswerkzaamheden ontbreekt, waardoor de uitkering niet belast kan worden.

Op 12 november 2009 deed het Hof van Cassatie uitspraak over zo'n situatie. Omdat de feiten niet voldoende waren geïnventariseerd is de zaak voor verdere behandeling verwezen naar het Hof van Beroep Gent. Vandaar dat het nog even duurt voor er meer duidelijkheid is.

Tot die tijd resteert voor betrokkenen een moeizame weg. De Belgische belastingadministratie is het grondig oneens met het mogelijk onbelast zijn van de Nederlandse AOW-uitkering. Belastingaanslagen worden 'gewoon' vastgesteld en bezwaarschriften worden in principe afgewezen. Wellicht is uw inspecteur genegen de behandeling van het bezwaarschrift aan te houden totdat de lopende procedures zijn beslecht.

Voor meer informatie, kijk op www.nebelex.com/wiki/AOW

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 1 gast online