You are here: Home nieuws Nederlandse zwartspaarders die hun geld opnemen van Belgische banken

NeBelEx

.

Meest gelezen

Nederlandse zwartspaarders die hun geld opnemen van Belgische banken

De staatssecretaris van Financiën beantwoordde vandaag de vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) (ingezonden 23 oktober 2009) over zwartspaarders die hun geld van Belgische banken opnemen. 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de artikelen “zwartspaarders vluchten uit België” en “zwartspaarders nemen geld massaal op”?

 

Antwoord
Ja.

Vraag 2
In het artikel wordt opgemerkt dat Nederlanders op grote schaal hun geld van banken in de grensstreek van België halen, omdat daar het bankgeheim vanaf 2010 wordt opgeheven. Wat vindt u van de opmerking dat Nederlandse zwartspaarders massaal kiezen voor het in contanten meenemen van hun zwarte spaartegoeden naar Nederland? Wat gaat u doen om te voorkomen dat zwartspaarders op deze wijze het betalen van belasting ontlopen?

Antwoord
Op basis van het verdrag met België zal voor de informatieverstrekking op verzoek terugwerkende kracht gelden tot 1 januari 2008. Dit betekent dat in gevallen waarin Nederland aanwijzingen heeft voor het aanhouden van zwarte bankrekeningen in België, die informatie kan worden opgevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008. Voor die gevallen is het leeghalen van die rekeningen dus zinloos.
Op grond van de Europese spaarrenterichtlijn vindt automatische uitwisseling van bankgegevens plaats vanaf 1 januari 2010.
Ik heb de Douane gevraagd de voor de komende tijd al geplande acties in de grensstreek met o.a. de KLPD en de Belastingdienst uit te breiden met controles op geldtransporten en daarbij geldhonden in te zetten.
Inkeren nu het nog kan blijft natuurlijk de meest aangewezen optie.

Vraag 3
In hoeverre zijn medewerkers van Belgische banken verplicht verdachte transacties te melden aan de Belgische autoriteiten, welke vervolgens door de Belgische autoriteiten aan hun Nederlandse collegae kunnen worden gemeld? Bent u bereid om op korte termijn met de Belgische minister van Financiën in gesprek te gaan en hem te vragen om deze transacties te melden?

Antwoord
België heeft evenals Nederland richtlijn 2005/60/EG, de derde witwasrichtlijn, geïmplementeerd. Indien een transactie verdacht is wordt deze gemeld bij een nationale Intelligence Unit (FIU). FIU’s werken samen in de zogenaamde Egmontgroep, een internationaal samenwerkingsverband met name gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen de FIU’s. Om dit doel te bereiken wisselen de leden van de Egmontgroep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering. Momenteel zijn wereldwijd 106 FIU’s aangesloten bij de Egmontgroep. Bijzonder is de intensieve samenwerking op basis van de Egmont-beginselen met de FIU’s in België en Duitsland. Tussen deze FIU’s bestaan concrete (werk)afspraken en is sprake van een snelle en effectieve uitwisseling van transactie-informatie.

Vraag 4
Hoe wordt voorkomen dat in andere landen waarmee wordt onderhandeld over het de facto opheffen van het bankgeheim een zelfde situatie zich gaat voordoen als in de voorgaande vragen omschreven?

Antwoord
In vele Tax Information Exchange Agreements (TIEA’s) en sommige verdragen is een bepaling over terugwerkende kracht opgenomen voor “criminal tax matters”. Voorts geldt voor geldtransporten van buiten de EU bij binnenkomst een aangifteplicht voor contante bedragen boven de €10.000,-. De douane voert op dit punt gerichte controles uit met behulp van geldhonden en betrekt uiteraard vluchtgegevens in de risicoselectie.

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 3 gasten online