You are here: Home nieuws Recht van overgang (NL) vervalt in 2010

NeBelEx

.

Meest gelezen

Recht van overgang (NL) vervalt in 2010

Vanaf 2010 vervalt het Nederlandse 'Recht van overgang'. Momenteel wordt deze belasting nog geheven wanneer een niet‑inwoner (van Nederland) Nederlands vastgoed erft of geschonken krijgt. De woonplaats van de verkrijger is hierbij niet van belang. De heffing stond de laatste jaren al meerdere malen ter discussie in de (Europese) jurisprudentie. Gezien de relatief geringe belastingopbrengst heeft de Tweede Kamer vandaag besloten dat de heffing kan vervallen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer dit volgen, zodat het Recht van overgang vanaf 2010 definitief verleden tijd is.

Heeft u nog vastgoed in Nederland? Dan kan het reuze interessant worden dit fiscaal aantrekkelijk over te hevelen. Als u lang genoeg uit Nederland weg bent (1 of 10 jaar) is in Nederland geen erf- of schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking is (vanaf 2010) wel 6% overdrachtbelasting verschuldigd.

Of en in hoeverre in België belastinging is verschuldigd kan ook veranderen. Bij een overlijden in 2009 is in NL 'recht van overgang' verschuldigd, welke (deels) in mindering komt op het Belgisch successierecht. Vanaf 2010 is in NL geen 'recht van overgang' meer verschuldigd, maar wel overdrachtsbelasting. Deze laatste komt dan weer niet in mindering op de Belgische successierechten.

De wenselijkheid om Nederlands vastgoed tijdens leven te schenken wordt groter. En ook het Belgisch recht kent meer dan voldoende mogelijkheden om ook aldaar geen belasting te hoeven betalen in verband met de vermogensoverheveling.

 

 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 19 gasten online