You are here: Home

NeBelEx

.

Meest gelezen

mei30

In België wonende AOW-ers krijgen nabetaling "MKOB"

Nederland zal AOW-ers de eerder niet toegekende 'Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen' gaan nabetalen! De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit, op 24 mei 2013, in een brief aan de Tweede Kamer.Te langen leste is ook de minister overtuigd geraakt dat de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) een socialezekerheidsmaatregel is en toch geen fiscale regeling. Met terugwerkende kracht (tot maximaal 1 juni 2011) zal SVB (bruto) nabetalen:

  • € 33,09 per persoon per maand over 2011 en 2012, 
  • € 28,14 per persoon per maand over 2013, en
  • wettelijke rente.

Klik voor achtergrondinformatie hier.

 
feb21

Europese Commissie verzoekt België om herziening van de belastingheffing op de betaalde interesten

De Commissie heeft België formeel verzocht om wijziging van de discriminatoir geachte bepalingen inzake de belastingheffing op betaalde interesten.De Belgische wetgeving onderwerpt interesten die worden uitbetaald aan buitenlandse investeringsmaatschappijen aan een onroerende voorheffing. De discriminatie betreft dan ook de belastingheffing op interesten uit effecten die in bewaring zijn gegeven of zijn ingeschreven op een rekening bij een financiële instelling buiten België.

Lees meer...
 
feb21

Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof van Justitie van de EU, omdat het geen nationale maatregelen heeft meegedeeld om een eind te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneerden in verband met de "koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen". De Nederlandse wetgeving bevat een discriminerende voorwaarde voor de verstrekking van deze tegemoetkoming.In een Nederlandse wet, die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is deze tegemoetkoming voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat ten minste 90% van hun wereldinkomen belastbaar is in Nederland. Dat betekent dat mensen die niet in Nederland wonen, in de praktijk niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. De Commissie heeft hierover een groot aantal klachten van burgers ontvangen. 

Lees meer...
 
okt24

Europese Commissie verzoekt België om bepaalde inkomsten uit buitenlandse aandelen niet langer ongelijk te behandelen

De Commissie heeft België formeel verzocht om wijziging van de discriminatoir geachte wettelijke bepalingen inzake de belastingheffing op dividenden. In België geldt voor dividenden van beursgenoteerde aandelen een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Zijn de betrokken aandelen evenwel aan een buitenlandse beurs genoteerd, dan kunnen enkel de dividenden van na 1 januari 1994 uitgegeven aandelen voor het verlaagde tarief in aanmerking komen. Deze beperking geldt niet voor dividenden van in België beursgenoteerde aandelen.Verder is de eerste schijf van dividenden of interesten uitgekeerd door in België erkende coöperatieve vennootschappen of vennootschappen met een sociaal oogmerk vrijgesteld van de belasting op inkomsten van roerende kapitalen. Daarentegen bestaat er geen vrijstelling voor de eerste schijf van door een vergelijkbare buitenlandse vennootschap (coöperatief of met een sociaal oogmerk) uitgekeerde dividenden of interesten.

Lees meer...
 

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 2 gasten online